Hiển thị một kết quả duy nhất

Mã số mẫu: #5412 0.00
Mã số mẫu: #8327 0.00
Mã số mẫu: #5418 0.00
Mã số mẫu: #5587 0.00
Mã số mẫu: #8344 0.00
Mã số mẫu: #5413 0.00
Mã số mẫu: #5579vcheck 0.00