Hiển thị một kết quả duy nhất

Mã số mẫu: #8324 0.00
Mã số mẫu: #8323 0.00
Mã số mẫu: #5444 0.00
Mã số mẫu: #5436 0.00
Mã số mẫu: #5423 0.00
Mã số mẫu: #5602 0.00
Mã số mẫu: #5417 0.00