Hiển thị một kết quả duy nhất

Mã số mẫu: #5415 0.00
Mã số mẫu: #5416 0.00
Mã số mẫu: #8326 0.00
Mã số mẫu: #8327 0.00
Mã số mẫu: #8353 0.00
Mã số mẫu: #5580 0.00